การปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ทำให้ประเทศมีศักยภาพยิ่งขึ้น

ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ มนุษย์ทั่วโลกต่างใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโดยตรง การใช้อินเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรม เป็นต้น บัณฑิตที่จบการศึกษาถ้ามีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโอกาสหางานไม่เพียงจำกัดแค่ในประเทศไทยเท่านั้น จะมีสิทธิพิเศษในการทำงานในต่างประเทศได้อีกด้วย และด้วยเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตทำให้เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับต่างชาติได้ง่าย เราจะไม่สามารถมีโอกาสเหล่านี้ได้ ถ้าหากไม่มีความรู้ด้านภาษา ระบบการเรียนการสอนในเมืองไทยก็ให้ความสำคัญด้านการเรียนภาษาอังกฤษมานานแล้ว แต่ทำไมคนไทยถึงพูดภาษาอังกฤษสู้คนฟิลิปปินส์ไม่ได้เลย นั่นก็เพราะหลักสูตรของไทยไม่ได้เน้นด้านการพูด แต่ไปเน้นทางด้านหลักไวยากรณ์ คำแปล และอ่านเพื่อใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ สิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างมากนั่นคือการพูดออกเสียง ไม่ว่าจะเป็น การออกเสียงพยัญชนะ การเน้นเสียง และทำออกมาในรูปแบบมัลติมีเดียที่เข้าใจง่ายจะดีกว่าที่จะสอนผ่านตัวหนังสือเท่านั้น เพราะระบบมัลติมีเดียนั้นช่วยให้เด็กสามารถได้ยินทั้งเสียง และเห็นภาพ ซึ่งในปัจจุบันทำได้ไม่ยากเลย อีกทั้งต้นทุนในการทำยังต่ำอีกด้วย

การสื่อสารทำการค้าในประเทศอื่นๆได้เปรียบกว่ามาก เพราะต่างติดต่อสื่อสารด้วยการพูดภาษาอังกฤษ ในอดีตต่างชาติไม่สามารถที่ค้าขายกับไทยได้ เพราะมีปัญหาทางด้านภาษา ทำให้ไปค้าขายกับประเทศอื่นแทน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งประเทศเหล่านี้จะเห็นได้ว่าให้ความสำคัญทางด้านภาษาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลเลยก็ว่าได้ หลายประเทศเริ่มมีการประกาศให้เป็นภาษาราชการนอกจากภาษาหลักของตนเอง

ประเทศที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาภาษาอังกฤษย่อมรู้ดีว่า คนที่มีความรู้ด้านภาษานั้นมีโอกาสจ้างงาน และได้รับการสนับสนุนในการงานให้ก้าวหน้าขึ้น มากกว่าผู้ที่ไม่มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่างที่บริษัทต่างๆประกาศรับพนักงานที่ต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในขั้นติดต่อสื่อสารได้
การสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และผู้สอนควรพัฒนาความรู้ให้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุด ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว สถานศึกษาที่มีศักยภาพด้านนี้ ย่อมช่วยเหลือประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้

~admin

Tags: