ความสำคัญของการอนุญาตของรัฐบาลสำหรับผู้ประกอบการ สินเชื่อ sme ในสิงคโปร์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์ได้แนะนำการให้เงินสนับสนุนสำคัญสิทธิประโยชน์ทางภาษีและโบนัสเพื่อจัดหาเงินทุนที่เพียงพอสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น

รัฐบาลให้ความช่วยเหลือสินเชื่อ sme ในการปรับปรุงและเพิ่มพูนปัจจัยทั้งห้านี้ซึ่งขัดขวางการพัฒนาด้านการเงินและการผลิตของ SME รัฐบาลแกรนท์มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับ SMEs เพื่อเปลี่ยนธุรกิจของพวกเขาและยังช่วยให้พวกเขาเอาชนะความท้าทายหลักที่พวกเขาเผชิญอยู่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลยังช่วยในการส่งเสริมการผลิตและนวัตกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวรัฐบาลได้แนะนำ PIC โบนัสสำหรับ สินเชื่อ sme

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นยอดเยี่ยมในการส่งเสริมการสนับสนุน สินเชื่อ sme โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่สำคัญของการผลิตนวัตกรรมและการยกระดับความสามารถ ดังนั้นรัฐบาลให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ในการเพิ่มขีดความสามารถรวมถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจและในขณะเดียวกันก็สามารถแข่งขันในธุรกิจสมัยใหม่ได้

การให้ความช่วยเหลือด้านการเตรียมพร้อมด้านการตลาด (MRA Grant) ใหม่เป็นทุนที่มีอิทธิพลอย่างสูงซึ่งได้รับการแนะนำจากรัฐบาลซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายธุรกิจในต่างประเทศได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เงินช่วยเหลือนี้จะช่วยให้ สินเชื่อ sme ได้รับคำแนะนำในเรื่องสำคัญจากที่ปรึกษาที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าในด้านต่าง ๆ เช่นการประเมินตลาดการเข้าสู่ตลาดและการปรับโครงสร้างธุรกิจผ่านโลกาภิวัตน์

 

~admin