ประมูลพระเครื่องและการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วน

ผู้คนทั่วโลกรวบรวมโบราณวัตถุ มีบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับการครอบครอง

บางสิ่งตั้งแต่อายุก่อน เจ้าของโบราณมีความทรงจำที่นุ่มนวลและอ่อนโยนของวันที่ผ่านไป ประมูลพระเครื่องและไม่เจ็บที่รายการมี เรื่องราวอยู่เบื้องหลังการประมูลเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการขายของเก่า ผู้ซื้อการประมูลมักจะมองหาสินค้าที่ผิดปกติอยู่เสมอ ประมูลพระเครื่องและผู้ขายสามารถรู้สึกมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าของเก่าของพวกเขาจะนำราคาตลาดที่แท้จริงมาโดยทั่วไปแล้วในการระบุว่า

ประมูลพระเครื่องเป็นของโบราณ สิ่งของนั้นจะต้องมีอายุมากพอที่จะเป็นของหายากและของสะสมได้ หลักการที่ดีคือเฟอร์นิเจอร์ควรมีอายุอย่างน้อย 100 ปี รถยนต์และเครื่องมือไฟฟ้าในบางครั้งอาจถือเป็นของเก่า หากมีอายุมากกว่า 25 ปี มันเป็นเรื่องของการตัดสิน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอายุ 5 ขวบอาจเรียกได้ว่าเป็นของเก่าประมูลพระเครื่องโดยบางคน แต่ก็อาจไม่ใช่ของหายากหรือของสะสม ดังนั้น ผู้ประมูลที่ช่ำชองจึงไม่คาดหวังว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

การประมูลแบบสด ผู้ประมูลที่มีชื่อเสียงจะโฆษณาการประมูล

จะดึงราคาได้มากในการประมูลของเก่า อันที่จริงมันจะออกนอกสถานที่ผู้ประมูลที่มีประสบการณ์มักจะขอความช่วยเหลือจากผู้ประเมินราคาที่เป็นที่รู้จักเสมอประมูลพระเครื่องเมื่อขายของเก่า เขาจะไม่ระบุว่าชิ้นส่วนใดเป็นของโบราณ เว้นแต่ว่าฉันจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาโบราณวัตถุ ประมูลพระเครื่องผู้ประมูลที่มีจริยธรรมจะต้องการปกป้องผู้ซื้อของเขา และชื่อเสียงของเขาเองโดยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปแล้ว เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือวัตถุตกแต่งอื่น ๆ สามารถเรียกได้ว่าเป็นของเก่าหากผลิตขึ้น

ในยุคก่อนมานุษยวิทยาและมีค่าเนื่องจากความสวยงามหรือหายากมีข้อดีมากมายในการขายของเก่าในการประมูลแบบสดประมูลพระเครื่อง ผู้ประมูลที่มีชื่อเสียงจะโฆษณาการประมูลอย่างกว้างขวาง และเขาจะตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนใดๆ ที่เขาระบุว่าเป็นของโบราณ ประมูลพระเครื่องความพยายามในการส่งเสริมการขายของผู้ประมูลทั้งก่อนและระหว่างการประมูลควรส่งผลให้ผู้ขายได้รับราคาตลาดที่ยุติธรรมทั้งผู้ซื้อประมูลและผู้ขาย

จะเห็นได้ชัดว่าผู้ประมูลมีพรสวรรค์ในการได้ราคาที่ดีสำหรับของเก่าวินเทจ

ประมูลต้องทำการบ้านก่อนการประมูลจะเริ่มขึ้น ความรู้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในธุรกิจประมูล เป้าหมายคือความเป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมทุกคน ก่อนที่จะเลือกผู้ประมูลเพื่อขายของเก่า ประมูลพระเครื่องแท้ผู้ขายควรเข้าร่วมการประมูลหรือสองครั้งที่ดำเนินการโดยผู้ประมูลแต่ละรายที่ได้รับการพิจารณา ประมูลพระเครื่องจะเห็นได้ชัดว่าผู้ประมูลมีพรสวรรค์ในการได้ราคาที่ดีสำหรับของเก่าวินเทจเมื่อผู้ขายต้องการโฆษณาวัตถุที่พวกเขาคิดว่าน่าสนใจ

แต่วัตถุนั้นมีอายุน้อยกว่า 100 ปี ผู้ที่ซื่อสัตย์มักจะกล่าวถึงวัตถุนั้นว่าเป็น ประมูลพระเครื่องวินเทจมากกว่า โบรา” ไม่ใช่เรื่องแปลก เช่น การหาการประมูลของเก่าทางออนไลน์ที่เสนอขายเฟอร์นิเจอร์ “วินเทจ” ในปี 1950 ซึ่งถึงแม้จะมีอายุเพียง 50-60 ปี แต่ก็มักจะเป็นที่ต้องการอย่างมากและเป็นสิ่งที่ทำเงินได้ค่อนข้างน้อย

~admin