การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวัยเด็กก็จะเริ่มจากดนตรี

การฝึกภาษาอังกฤษ อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคน แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ภาษาอังกฤษจะมีบทบาทสำคัญและสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการรู้ภาษาย่อมทำให้ได้เปรียบนั่นเอง

สำหรับเด็กๆในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็จะเริ่มจากดนตรี Head shoulder knees and toes, knees and toes คุณพ่อคุณแม่คงคุ้นเคยกับเพลงนี้ดีใช่ไหมคะ ถ้างั้นลองร้องเพลงนี้แล้วลองดูสิคะว่าเด็กๆ จะทำอย่างไรเมื่อได้ยินเพลงนี้ รับรองได้เลยค่ะว่าเด็กๆ จะต้องร้องตามและลุกขึ้นมาจับหัว จับไหล่ และจับเข่าของตัวเองอย่างแน่นอน นั่นเป็นเพราะว่าเพลง และดนตรีมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาความจำของเด็กค่ะ

ความจำเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการเก็บสิ่งที่เรียนรู้ ไว้ในระยะเวลานาน และสามารถเรียกกลับมาใช้ได้ ซึ่งวิธีการเรียนรู้ของเด็กนั้นจำเป็นต้องอาศัย ความจำเป็นพื้นฐาน อย่างการเรียนรู้คำศัพท์ของเด็ก เด็กต้องอาศัยกระบวนการจำเพื่อเก็บรวบรวมคำศัพท์ต่างๆ ไว้ในความจำของตนเอง ส่วนการฟังเพลง ร้องเพลง และเล่นเครื่องดนตรี เด็กจะต้องใช้ความจำ เพื่อจดจำ เนื้อร้องทำนอง และจังหวะของเพลงแต่ละเพลง ดังนั้นการใช้เพลง และดนตรีจะสามารถช่วยส่งเสริมภาษาให้แก่เด็ก ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก และที่สำคัญทำให้เด็กเรียนรู้และเปิดรับสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าการเรียนรู้ในหลักวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหนึ่งวิธีการที่สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเพลงและดนตรีได้ โดยการจดจำเนื้อร้อง ทำนองและจังหวะ การส่งเสริมเด็กให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ในรูปแบบที่หลากหลาย สนุกสนาน และเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก เพราะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันไป การส่งเสริมเด็กอย่างครอบคลุมทุกรูปแบบการเรียนรู้ จะช่วยให้เกิดโอกาสในการพัฒนาเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ

~admin

Tags: